Old Boys’ School Regular Users Bookings

Old Boys’ School Regular Users Bookings

OLD BOYS SCHOOL REGULAR BOOKINGS:

Updated 12/07/2023

MONDAY: 

07.30 – 08.30        Kidzone

10.00 – 12.00         Cawood Art Group    Alternate weeks

14.30 – 18.00          Kidzone                       School Term

18.15 – 19.15           Rainbows                     School Term

TUESDAY:

07:30 – 08:30         Kidzone                     School Term

14.30 – 18.00           Kidzone                      School Term

WEDNESDAY:

07.30 – 08.30          Kidzone                       School Term

09.30 – 11.30            Cleaning

14.30 – 18.00            Kidzone                       School Term

19.30 – 20.30            CFit                             Winter months only

  THURSDAY:   

07.30 – 08.30            Kidzone                        School Term

14.30 – 17.30              Kidzone                        School Term

18.00 – 19.30              Brownies                     School Term

19.45 – 2200               Parish Council           3rd Thursday in the month

FRIDAY:

07.30 – 08.30             Kidzone                        School Term

09.30 – 10.30             CFit                                Winter months only

14.30 – 18.00               Kidzone                        School Term

SATURDAY:

No regular bookings at present

Sunday:

No regular bookings at present

Cawood Parish Council